Sunday 3 January 2021

: : :

 Vand i stereo

i bevægelsens slipstrøm

mellem drøm og liv.
 

No comments: