Wednesday 20 January 2021

Agenda21

 

”Jeg håber SF husker, at rigtig mange danskere er beskæftiget på grund af landbruget, og det i øvrigt er en vigtig del af Danmarks identitet, at vi kan brødføde os selv"

                                          Mette Frederiksen


Denne sætning må være spil for galleriet. Rollerne er aftalt på forhånd. Det er ofte støttepartierne, der får lov at lufte de kradse bolde, således at det kan afvejes i hvor stor udstrækning moderpartiet kan vide, hvornår det kan slå det fuldt op som sit eget programpunkt.

Det ville imidlertid være befordrende, hvis Folketinget kunne stå inde for ovenstående citat. Men de ved udmærket, at de ikke vil kunne dette al den stund, det er åbenlyst, at de arbejder på at pantsætte hele kongeriget.

Problemet er ikke økologi, biodynamisk landbrug eller at spise mere grønt, blive vegetar eller for nogles vedkommende veganer.

Det store alt overskyggende agenda21-problem er nemlig, at globalsozialisterne netop ønsker at forbyde dyrkning med egne sorter eller dyrkning i muldjord overhovedet. Det de ønsker og har som mål - er at råvarerne produceres i laboratoriefabrikker, hvor gensplejset plantemateriale omdannes til "kød". Målet er at udrydde alle husdyr. At afskaffe al brug af husdyrgødning og dermed standse frugtbargørelsen af muldjorden. At afskaffe alle landbrug og i stedet anlægge Laboratoriefabrikker til fremstilling af genpatenteret "plantekød". På dette stadie, hvor de anser dette for at blive en realitet, vil al jord være pantsat og alle brug nedlagt. Menneskeheden skal da være nået igennem en hungervinter, hvor ingen, der ønsker at overleve, vil kunne sige nej tak til den genpatenterede "føde".

No comments: