Tuesday 13 October 2020

Road Trip

 

Ville jeg tage på biltur med én, der havde udvist krænkende adfærd over for mig et år forinden. Ja, må svaret for mit vedkommende være; hvis der var tale om min bedste ven og jeg havde en klar oplevelse om, at krænkelsen var blevet noteret som afvist og afvisningen syntes accepteret og taget til efterretning og der i det forløbne år syntes at have været en overenskomst om, at noget sådan ikke sker igen.

 

Ville jeg så på den baggrund have grund til at fortælle min historie i fortrolighed til andre længe efter. Ja, ud over at fortrolighed kan være et alment menneskeligt behov - så da især hvis vedkommende med den af mig opfattede krænkende adfærd viser sig ikke at have taget ved lære eller direkte taler usandt om denne eller andre lignende hændelser.

 

Men i politik kommer der endnu et element ind i de bevæggrunde, man kunne have. Nemlig  magt. Det er journalisternes opgave at gennemskue dilemmaet mellem privat sfærens intimitet og den politiske brutalitet.

No comments: