Sunday 11 October 2020

Den menneskeskabte mikrobe:

 

Nobelprismodtager Luc Montagnier, der er virusforsker ved Pasteur Instituttet, har ved hjælp af computer analyser på ny sars corona gennem sit arbejde kommet frem til, at ny sars corona er menneskeskabt. Dette siger han ud fra sit indgående kendskab til vira og specifikt HIV. Der er også andre forskere, der uafhængigt af Luc Montagnier, er kommet frem til samme konklusion. Dette nævner Luc Montagnier også i et fransksproget tv-interview. Men grunden til, at han er den fremmeste eksponent, er netop fordi han er i en uafhængig position, der gør, at han kan tale frit. Men sært nok bliver selv en nobelprismodtagers udsagn forsøgt bortcensureret i medierne, især de såkaldt sociale medier. Hans udtalelser rummer ellers også positive takter, som det måtte være offentligheden vigtigt at vide. Han siger nemlig, at netop fordi den omtalte mikrobe er menneskeskabt, vil den ikke kunne overleve i naturen på den lange bane.

No comments: