Tuesday, 16 December 2014
den dag digteren finder sin stemme
begynder vinen allerede at gære
i druen på sin ranke.


No comments: