Friday, 19 December 2014Al arbejdsaktivitet såvel fysisk som mental vil automatisk blive registreret, og vil efter ønske kunne omsættes direkte til dækning af et hvilket som helst personligt behov; der vil derfor ikke være brug for ophobning af 'værdier', og al form for aktiehandel og spekulation vil som følge af dette derfor også være afskaffet.

1 comment:

Robert Henningsson said...

det er forkert, sådan som bankerne gør; pengene skal udtrykke en reel værdi, penge er opfundet som udtryk for værdien af et udført arbejde, penge er et betalingsmiddel; bankerne har forladt virkelighedens verden og bedriver illusionsnumre. Derfor kan vi lige så godt tage skridtet fuldt ud og afskaffe pengene som reelt betalingsmiddel. Afskaf ved samme lejlighed handel med værdipapirer. Og indfør en digital registrering af aktuelt udført arbejde. For et stykke udført arbejde kan jeg få del i en andens tilsvarende udførte arbejde. Dette bliver udløst når jeg via et registrationskort eller chip ønsker det. Ingen penge er nødvendige - når en direkte udveksling sættes i værk. Og dermed kan man heller ikke spare andet op - end værdien af udført arbejde. Ingen rente er nødvendig i den forbindelse.