Sunday 25 June 2023

Salamanderspringet

 


Klodens form nærmer sig havet og solen

at den med ét derved installerer

et punkt hvor fra issen bliver

et indlysende himmellegeme

ved tilfældigheders tilsyneladende spil

hales elastikker langsomt indad

vand hælder livet ud af kroppens storme

befinder sig pludselig hjemme

puffet klogere ned gennem fingrenes snudenærhed

dér aldeles planløst og vulkanisk

flammer apparater himmelhvælvet op

en mulig fremkaldelse af spaltede takter

skaber tændstiksbetjente til engangsbrug

som havner i spanden under havfruens brudeseng.


Døren kister døren

men hvem flytter vingerne af afblomstret koncentration

som en tilbagevendende undtagelse

sender rapsodiske sireners mere evige vejrtrækning

besvarelser ud mod den bugvendte horisont

glasflader sjasker pludselig tirsdagens slangekamp

op i de helt ens klippede frodige grønne trekanter

forstørres til det første åndedrag

som var tre tusinde år blot femten minutter

hvor kloden atter sidder i sin kurvestol.


 

No comments: