Wednesday 14 December 2022

Om det igangsatte folkeoprør i Kina, der synes at have retning mod en mulig direkte REVOLUTION

Der meldes fra mange kilder om oprør af hidtil usete dimensioner i Kina, fx fortælles der om det her . Oprørene sker på baggrund af coronarestriktioner, som det kinesiske kommunistparti qua kinesernes ekstremt tilvante kontroltilværelse - har givet en ekstra tand; men denne gang tilsyneladende lige dén tand for meget - selv for det ellers så statstjenende kinesiske folk. Der ikke længere er tavse vidner til, at folk er blevet svejset inde i deres lejligheder og at der har været eksempel på, at en hel familie grundet i dette brændte levende inde.


No comments: