Wednesday, 27 May 2020

Om sandhedskærlighed og bevidsthedsudvikling
Er det muligt at arbejde med sine egne skyggesider helt uafhængigt af en omverden.

Kan sandhedskærlighed uden kærlighed til de nære omgivelser skærme én for mørket.

Den der går ind i mørket alene drevet af en drift efter sandhed for sit eget selv og idéen om overmenneskelig natur, bringer med tabet af sin forstand et offer.

No comments: