Sunday 8 September 2019

Musik på kanten af nødsporet
De striber, som afgrænser motorvejen ud til nødsporet, er ofte lavet med en hel bestemt slavisk rytme - mere monoton end stregkoderne på dagligvarene i din discountkæde. En mere original rytmesætning af vejstriberne ville muligvis virker mere opkvikkende. Men hvad mere vigtigt er ~ de kunne give Vejdirektoratet mulighed for at sætte et helt særegent nationalt og musikalsk præg for de gennemfarende bilister. Stribemaskinerne kunne jo forprogrammeres så de lavede striberne i forskellige tykkelser og med forskellige indbyrdes mellemrum. Dette ville give bilisterne mulighed for at afspille stumper eller hele stykker af danske komponisters kompositioner. Anbefales må det, når maskinerne forprogrammeres, at der vælges opus numre, hvor der er gået mere end 70 år, siden komponisten afgik ved døden. En sådan indretning af vejstriberne ud til nødsporet vil betyde, at udlændinge straks de krydser den danske grænse - langs de danske motorveje vil opleve nærkontakt med ægte dansk kultur, om de er ved at sløve hen under rattet eller bare lige for nysgerrighedens skyld strejfer ind langs afstribningen langs nødsporet. Hvad kunne være smukkere end at Carl Nielsen får tågen til at lette, i det samme marsklandet farer forbi!


 

No comments: