Wednesday, 4 November 2015

Sandhedens subjektive øjeblikke:

Der er vel ingen forskel på at være religiøs og at være troende; man kan være både religiøs og troende uden at tilhøre noget kirkesamfund eller uden at sværge til en bestemt dogmatik. Men nogle opfatter det at være troende som at man så opfylder et regelsæt, som en religiøs autoritet har stadfæstet som uomgængeligt for at være troende. Imidlertid kan enhver tro lige præcis, hvad pokker han eller hun vil. Det religiøse område er der ingen, der i virkeligheden har patent på, selvom mange bilder sig selv og andre ind, at de har.


At tilhøre eller bekende sig til en bestemt religion er ikke pr automatik ensbetydende med, at man så nødvendigvis har religiøse oplevelser. Så på den måde set kan der måske alligevel være en forskel. At være troende inkluderer vel også så at være tvivlende. Blind tro er jo netop blind. Imens en personlig religiøs oplevelse kan finde sted helt uafhængigt af tro, trossystem eller religion. Og for én, der har en sådan oplevelse, må dette opleves som værende det øjebliks absolutte sandhed.


Og hvad er så en religiøs oplevelse.
Er det en oplevelse, der overskrider oplevelsen af alt, jeg opfatter som 'mig'?
At se et uidentificeret flyvende objekt.
At opleve noget, der synes, at ligge udenfor, hvad man almindeligvis kan forklare indenfor fysikkens lovmæssighed.
At være i mørket omgivet af et uforklarligt lys uden nogen fysisk registrerbar kilde.
At glide ud af sin krop og se den ude fra.
At mærke en sten eller anden fysisk genstand fortælle én om for længst passerede hændelser, man ellers ikke kendte til.
At opleve livskraften konkret i alt levende.
At elske et andet menneske på trods af dets helt tydelige fejl og på trods af de givne omstændigheder.
At opleve et menneske med down syndrom fortælle én, at man er gravid, når man endnu ikke selv vidste det.
At mærke rummet udvide sig og føle sig ét med naturkræfterne.
At modtage varsler, som senere viser sig at være sande.
At opleve to sjæle og én tanke.
At se et lysende væsen stå foran vinduet i 5. sals højde.
At møde en frø, der giver en menneskeligt lignende lyd fra sig.
At erfare dyrene ser dine tanker.
At opleve mellemmenneskelig synkronitet.
At have deja vu oplevelser.
At drømme sig ind i et andet menneskes jeg.

At opleve at man er et vidne, der trækker vejret.No comments: