Sunday, 1 March 2015

Jesus i Jylland

Jesus i Jylland


[Tekst af Robert Henningsson]


En fragmenteret samling pergamenter på British Museum i London 
udgjorde i det 17. århundrede en del af adelsmanden Robert Cottons 
samlede håndsskrifter. Da samlingen blev opbevaret i Ashburnham 
House, Westminster, udbrød i 1731 en brand, der beskadigede store 
dele af den. I et forsøg på at rede nogle af de vandskadede 
stumper havde man lagt pergamentrester lagvis med fedtsyrebestandige 
ark og trækpapir. Men derved blev tydningen af fragmenterne særdeles 
besværliggjort.
Trods det har der fornyeligt været afholdt et symposium i 
Silkeborg, hvor museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen fremlagde 
den af ham forfattede specialudgivelse: 'Ingovonernes messiasdyrkelse', 
der bl.a bygger på de studier af Cottons pergamentrester, som den 
russiske arkæolog Volotkin Retlub (1901 - 1984) foretog.
Volotkin brugte det meste af et langt liv på at påvise Jesu fødsel 
blandt ingovonerne i Midtjylland. En af Volotkins væsentligste skriftlige 
kilder hvad angår samtidsbeskrivelse er Tacitus. Trods det at Tacitus så 
vidt vides intet sted synes at fremkomme med noget, der direkte påviser 
Volotkins teser, kan det ud fra hans skrifter godtgøres at ”de nævnte 
ingovoner alle har haft fødselsdag omtrent samtidigt - nemlig i tiden 
mellem jul og nytår, 
imens ét barn blev født lige akkurat juleaften”(s. 34), sådan som 
Dalsgaard Larsen i ”Ingovonernes messiasdyrkelse” citerer Retlub.
Nok har ingovonerne ikke haft de skrivefærdigheder vi har i dag, men nyere 
fund peger på, at deres kundskaber har været langt mere udviklede end 
hidtil antaget. Ingovonernes Jesus blev født på den tid, 
da der i Jylland 
efter alt at dømme allerede længe havde eksistereret 
astronomi-kyndige og 
mange af dem har haft metonske cykler på keglehattene. Især 
museumsleder Menghin fra Berlin har fremsat formodninger om, 
at guld-symbolerne på de mange kegleformede hatte er udtryk 
for en logaritmisk tabel i forbindelse med 
langsigtede og empiriske observationer og forudsigelser. Koden, 
ingovonerne 
således har gjort anvendelse af, er identisk med den, en græsk 
astronom ved 
navn Meton, først 500 år senere opdagede; den rummer ialt 1739 sol- 
og havlmåne symboler, som har sat ingovonernes kyndige forfædre i stand 
til at beregne, hvor og hvornår trællene skulle trække solvognen gennem riget.
Den direkte årsag til, at julefødselen nær Himmelbjerget har været til dels 
hemmeligholdt, er som Retlub læser Tacitus, at alle øjenvidner til gudindens 
rundfart i den forgyldte vogn bagefter blev druknet i den nærliggende sø.
Jesus var stammens høvding og som sådan havde han ansvar for, at alle 
avledygtige undersåtter vitterligt blev i deres hytter, så de somnabulent 
kunne korpulere, imens gudinden kørte rundt i sin vogn.
Børn født udenfor tiden mellem jul og nytår blev trælle og kunne dermed 
risikere at gå druknedøden i møde. Men Jesus, der regerede ingovonerne fra 
en ganske ung alder, nåede ikke at være høvding særligt længe. Han udvistes 
af landet og drog, ifølge Retlub og en del andre arkæologers efterforskning, 
ad en rute sydover gennem Lille-asien, til han efter mange års vandring endte 
i Palæstina.
Således gik det til at jydernes konge endte sine dage: jøderne kunne 
naturligvis ikke acceptere ham som deres retmæssige hersker.
Den gudinde ingovonerne dyrkede har haft samme kraft som den engel, 
der i Lukas-evangeliet leder hyrderne på vej; og er iøvrigt efter alt at dømme 
identisk med den gudinde ægypterne dyrkede i Hatshepsuts tempel i 
Deir-el-Bahari; således henter jyde-Jesus på flere måder sine urkræfter fra 
samme bagland som dén farao hvis datter finder Moses flydende i en sivkurv 
i år 1534 f.kr.
Da Karlsvognen langsomt gled hen over nattehimlen kom jydernes konge til 
verden. Men ingen kan vide hvad der ville være sket om Jesus ikke senere 
var blevet udvist. Ville jyderne til syvende og sidst også have korsfæstet 
deres 
egen konge?


Keld Dalsgaard Larsen: Ingovonernes messiasdyrkelse. 
Silkeborg Museums Særtryk. 2003.

No comments: